MITÄ HOMEOPATIA ON?


Homeopatia on lääkinnällinen hoitojärjestelmä, jossa lääkitsemisen periaatteena on ”kaltainen parannettakoon kaltaisellaan”.

Sana homeopatia tulee sanoista homoios, samanlainen ja pathos tauti.

Homeopatian hoitokeinoja on käytetty jo kolmetuhatta vuotta sitten hindulaisuudessa.
Homeopatia mainitaan myös antiikin Kreikan ajalla eläneen Hippokrateen kirjoituksissa.
Myös alkemisti ja parantaja Paracelcus harjoitti homeopatiaa jo 1500-luvulla Euroopassa.

Homeopatian perustaja saksalainen lääkäri Samuel Hanemann (1755-1843) toimi pitkään lääkärinä Saksassa ja Ranskassa. Hän vastusti oma aikansa lääketiedettä, se oli hänen mielestään tehotonta ja hän kutsuikin sitä sattumanvaraiseksi parantamiseksi.
Hyvin pitkaikaisten opintojen ja tutkimusten avulla hän löysi toimivan ja lääketieteellisen järjestelmän, jonka nimeksi hän antoi homeopatia.


HOMEOPATIA ON KOKONAISVALTAINEN HOITOMUOTO jonka kohteena on sairas ihminen, ei yksittäinen oire. Oire ei ole sairaus, vaan kertoo, ettei kaikki ole kunnossa.

Homeopatia pyrkii tasapainoittamaa sitä mikä fyysisellä, emotionaalisella tai mentaalisella alueella on epätasapainossa ja aiheuttaa oireita. Homeopatia antaa elimistölle mahdollisuuden häiriötilan korjaamiseen vahvistamalla puolustusjärjestelmää ja käynnistäen paranemisreaktion jonka seurauksena elinvoima lisääntyy.

HOMEOPATIA ON YKSILÖLLINEN HOITOMUOTO, eli taudin nimi ei ole tärkeä vaan oireiden kokonaisuus on ratkaiseva kun pyritään löytämään asiakkalle kokonaisvaltaisimmin vaikuttava lääkeaine, elinvoiman lisäämiseen, erityisen tärkeää se on hoidettaessa pitkäaikaisia terveysongelmia.


HOMEOPAATIN VASTAANOTOLLA joka  kestää noin tunnin joskus pidempäänkin, homeopaatti muodostaa asiakkaastaan kokonaiskuvan. 

Homeopaatti kyselee asiakkaan fyysiset ongelmat, henkisen tilan,  mahdolliset pelot, mieltymykset esim. ruoka, sää ja lämpötilat, nukkuminen, liikkuminen, vuorokausi rytmi, ihmisuhteet, yleensä persoonallisuus kaikkine ominaisuuksineen.

HOMEOPAATTISIA LÄÄKEAINEITA  suositellaan useisiin erilaisiin ja näennäisesti yhteenkuulumattomiin terveysongelmiin. Tämä johtuu siitä että homeopaattiset valmisteet vaikuttavat kehon koko elintoimintoihin ja niitä voidaan käyttää sen tähden   monien sairauksien hoidossa.
Toisin sanoen homeopaattiset valmisteet vaikuttavat koko ihmiseen.

Homeopaattiset lääkeaineet on testattu  terveillä vapaaehtoisilla ihmisillä. Tämä tarkoittaa sitä, että aine joka suurina annoksina terveessä henkilössä aiheuttaa tiettyjä oireita, laimennetussa muodossa parantaa henkilön jolla on samoja oireita.

 Tätä liamennusmenetelmää kutsutaan potensoimiseksi,  siinä alkuperäisestä kanta-aineesta vapautetaan potensoimalla eli laimentamalla materian energia eli aineen elinvoima joka stimuloi puolustusjärjestelmää.

 Hanemann oli sitä mieltä että kun aineen myrkyllinen tai vahingollinen vaikutus oli poissa, niin lääkeaineella edelleenkin oli parantava vaikutus jäljellä, hän oli sitä mieltä todistettavasti että ihmisiä voidaan parantaa heitä vahingoittamatta.

PARANEMISPROSESSI ON YKSILÖLLINEN, hoidettaessa etenkin kroonisia ongelmia voi hoitoon kulua pitkäkin aika, joten kärsivällisyyttä usein vaaditaan.

Sen tähden on tärkeää että asiakas itsekin osallistuu hoitoonsa ja tarkkailee vointiansa ja voi tehdä muistiinpanojakin seuraavaa käyntiä tai puhelinaikaa varten.

Usein huomaat muutokset esimerkiksi siten että henkinen olotilasi kohentuu vaikka fyysiset oireet voivat usein pahentua, mutta tällöin paranemisen suunta on oikea. Vasta kun fyysinen, emotionaalinen ja mentaalinen tasapaino on palannut katoavat oireetkin ja ihminen tuntee itsensä terveeksi.

Räisänen Anne, Puh. 0405684162